Bogusława Nidecka

Bogusława Nidecka

psycholog, terapeuta, pedagog

Prowadzę: poradnictwo, terapię i diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży, diagnozę i terapię pary, pracuje także z całymi rodzinami oraz osobami dorosłymi mającymi trudności z reagowaniem na stres.
Oferuję pomoc rodziną adopcyjnym i zastępczym:
 diagnoza i terapia trudności rozwojowych dzieci adopcyjnych i w rodzinach zastępczych
 diagnoza i terapia więzi
 budowanie relacji z przysposobionym dzieckiem
Oferuję pomoc dzieciom i młodzieży:
 przeżywającej trudności i problemy emocjonalne w tym depresyjne,
 doświadczających stanów lękowych, nadmiernego stresu, objawów obsesyjno- kompulsywnych
 przeżywających trudności adaptacyjne
 borykającymi się z trudnościami szkolnymi zarówno w sferze emocjonalnej jak i edukacyjnej
 przeżywającym kryzysy rozwojowe
 z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym,
 z zaburzeniami opozycyjnymi, buntowniczymi
 cierpiącej na zaburzeniami odżywiania
 przeżywającym trudności i kryzysy rodzinne (rozwód rodziców, śmierć w rodzinie, choroba i inne)
Oferuję pomoc parą min:
 doświadczających problemów relacyjnych, nadmiernych konfliktów
 przeżywających kryzysy we wzajemnych relacjach wynikających min z cyklu życia i
rozwoju rodziny
 próbujących odbudować związek w sytuacji kryzysu (np. w wyniku zdrady i innych)

Oferują pracę z rodzicami oraz całą rodziną dzieci i młodzieży przeżywających różnego
rodzaju dysfunkcje i trudności rozwojowe, relacyjne w rodzinie w zakresie: wparcia
psychologicznego, diagnozy, pomocy i terapii psychologicznej, psychoedukacji
Oferuję terapię osób dorosłych w zakresie pracy ze stresem
Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii o specjalności klinicznej i osobowości. Praktyki zawodowe odbyłam na oddziale psychiatrii i terapii dzieci i młodzieży w Sosnowcu. Ponadto jestem związana z Katowickim Instytutem Psychoterapii gdzie kontynuuję swoją edukację w ramach: Studium Psychoterapii Par oraz Akredytowanego Kursu Psychoterapii w podejściu integratywnym i systemowym.
Odbyłam kursy doskonalące w zakresie: Terapii schematów; Treningu uważności w pracy z
dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (praca ze stresem).
Dodatkowo ukończyłam w ramach studiów podyplomowych terapie pedagogiczną i socjoterapię oraz oligofrenopedagogikę. Jestem także trenerem szkoły dla rodziców i wychowawców.
Od dwudziestu lat jestem związana zawodowo pracą z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych. Mam także ponad dwunastoletnie doświadczenie w sprawowaniu rodzinnej pieczy zastępczej.
W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.