Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapia jest dziedziną naukową o różnych nurtach kształcenia (np. psychodynamiczny, psychoanalityczny, behawioralno – poznawczym, humanistyczny, egzystencjalny, inne…). Poszczególne nurty kształcenia różnią się od siebie podejściem do relacji terapeutycznej, formą przebiegu sesji oraz nazewnictwem zachodzących mechanizmów. Przyszły psychoterapeuta wybiera nurt teoretyczny najbliższy jego rozumieniu i jego intuicji.

Psychoterapeuta, psycholog i psychiatra to różne zawody z różnymi ścieżkami kształcenia oraz różnymi kompetencjami zawodowymi, jednakże łączy je pomaganie w obszarach zdrowia psychicznego i emocjonalnego funkcjonowania.

Kompetencje i uprawnienia do prowadzenia psychoterapii posiada wyłącznie psychoterapeuta. Do uprawnień psychoterapeuty należą również: diagnoza, pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, wsparcie itd. …

Zawód psychoterapeuty mogą wykonywać osoby z różnym pierwotnym wykształceniem wyższym na kierunkach humanistycznych, medycznych lub też innych. W sumie kształcenie psychoterapeuty trwa minimum 9 lat (min. 5 lat studiów wyższych oraz 4 lata całościowego podyplomowanego szkolenia zawodowego w wybranej szkole psychoterapii).

Szkolenie psychoterapeutyczne trwa min.1200 godzin w skład którego wchodzą poza częścią teoretyczną, praktyki i staże kliniczne, własna psychoterapia szkoleniowa lub inne formy własnego doświadczenia terapeutycznego oraz superwizja.

Psychoterapię może prowadzić osoba będąca w trakcie szkolenia do zawodu, po ukończeniu 2 roku całościowego szkolenia.

Dbałość o pacjentów oraz rzetelność zawodowa wymaga aby każdy psychoterapeuta, również po zakończeniu szkolenia, poddawał pracę superwizji, czyli oglądowi osoby do tego uprawnionej tj. posiadającej certyfikat superwizora.

Profesjonalni psychoterapeuci są zrzeszani w stowarzyszeniach psychoterapeutycznych posiadających procedury certyfikacyjne, kodeks etyczny, co zapewnia nadzór nad ich pracą dla bezpieczeństwa pacjentów.

Certyfikat psychoterapeuty otrzymuje się po spełnieniu wymagań stowarzyszenia, w którym dany psychoterapeuta jest zrzeszony.