Kim jest psycholog?

Psychologiem może być osoba która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia.
Konsultacje, poradnictwo i terapia psychologiczna ma na celu przywracanie lub kształtowanie u dziecka lub młodego człowieka takich właściwości , które są niezbędne dla zdrowia psychicznego dobrego samopoczucia oraz prawidłowego rozwoju.
Terapia psychologiczna jest formą pomocy krótkoterminowej obejmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań.

Pomoc i terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży obejmuje:
• proces diagnozy występujących trudności
• wspomaganie rozwoju
• pomoc w trakcie wychodzenia z różnego rodzaju kryzysów budowaniu poczucia wpływu na własne życie oraz umiejętności radzenia sobie z różnego rodzaju trudnościami
• odbudowę i rozwój poczucia własnej wartości, rozwijanie samoświadomości, akceptacji siebie
• pomoc w osiąganiu zmian niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju
• nabywanie umiejętności regulowania stanów emocjonalnych związanych z przeżywaniem nadmiernego lęku, obniżeniem nastroju,
• radzenie sobie z agresją
• psychoprofilaktykę uzależnień
• prace nad trudnościami w relacjach rówieśniczych
• kształtowanie umiejętności społecznych
• trening umiejętności komunikacyjnych
• interwencję kryzysową i wsparcie psychologiczne w sytuacjach związanych z doświadczeniem przemocy w tym molestowania seksualnego,
• pracę z żałobą
• wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi
• treningi dla osób z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem
• pracę z rodziną
Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży to metody i techniki pomagania, które służą wspomaganiu zdrowego rozwoju i umiejętności budowania zdrowych relacji z samym sobą oraz z innymi ludźmi.

Nasi specjaliści stosują następujące formy pracy w tym kierunku:
• Konsultacje rodziców lub opiekunów – psycholog pomaga rodzicom zrozumieć przyczyny problemu dziecka przez zrozumienie samego siebie. Pracuje z rodzicami nad wprowadzeniem takich zmian w swoim myśleniu i postępowaniu, które sprzyjają pozytywnym zmianom dziecka, utrwalanym podczas jego osobistej pracy z psychologiem,
• Spotkania z dzieckiem – psycholog umawia się na serię spotkań indywidualnych z dzieckiem, posługując się różnymi technikami i metodami pracy
Zalecamy, aby odległość czasowa między sesjami nie była dłuższa niż 14 dni. Na początku pracy terapeutycznej warto umówić się na cotygodniowe wizyty. Regularność spotkań z terapeutą jest bardzo ważną kwestią w terapii.