O Nas

Swoją ofertę kierujemy do:

dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz  par  i rodzin.

Oferujemy pomoc w zakresie:

 • Pomocy i terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży
 • Diagnozy psychologicznej
 • Psychoterapii dorosłych,
 • Psychoterapii dzieci i młodzieży
 • Pomocy psychologicznej i terapii dla par i małżeństw w kryzysie
 • Poradnictwo rodzinne
 • Wsparcie psychologiczne dla rodziców

Prowadzimy warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe dla:

 • Rodziców
 • Dzieci i młodzieży
 • Osób dorosłych

Naszą misją jest:

Podejmowanie profesjonalnych działań zmierzających w kierunku poprawy funkcjonowania psychicznego człowieka oraz zmiany jakości i komfortu jego życia
Pomagamy osobom przeżywającym problemy natury emocjonalnej, psychicznej, relacyjnej, doświadczających różnych kryzysów oraz tym którzy chcą popracować nad lepszym poznaniem siebie i własnych możliwości.
Wspieramy naturalny potencjał rozwojowy naszych pacjentów oraz szukamy źródeł pojawiających się niepowodzeń.
Pomagamy uzyskać wiedze na temat mechanizmów własnego funkcjonowania, odkryć źródła pojawiających się blokad i trudności.

Paulina Gawłowska

Psycholog

Psychoterapeutka
Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny
Tel. 601 186 140

Jestem psychologiem, psychoterapeutką, certyfikowaną Edukatorką Pozytywnej Dyscypliny. Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi, jak również z dziećmi i rodzicami.
Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności psychologia kliniczna i sądowa, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyłam również studia pedagogiczne na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, jak również studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo- behawioralnym. Doświadczenia zawodowe zdobywałam w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach i Zespole Ognisk Wychowawczym w Jastrzębiu- Zdroju.

Swoje doświadczenie zdobywałam również min. w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej „Ala i As” w której realizowałam wczesne wspomaganie rozwoju, w Przedszkolu językowym „Secret” w którym pracowałam z dziećmi ze spektrum autyzmu i z zespołem aspergera, Szkole podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju i Przedszkolach Publicznych w Zebrzydowicach, w których obecnie prowadzę pomoc psychologiczną dla dzieci objętych kształceniem specjalnym, dzieci które mają trudności rozwojowe, emocjonalne, prowadzę również konsultację i warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców.
Na codzień prowadzę gabinet psychoterapii w którym pracuję z osobami dorosłymi, dziećmi i rodzicami.
Jestem Edukatorką Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców i dla nauczycieli wczesnego dzieciństwa, kwalifikacje edukatorskie uzyskałam u prekursorki, trenerki i edukatorki Sylwii Anderson- Haney zgodnie ze standardami Positive Discipline Association.

Aby zaoferować najwyższą jakość usług nieustannie wzbogacam swoją wiedzę i doświadczenie poprzez udział w licznych warsztatach, szkoleniach i kursach min: „Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci”, „ Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe”, „Zaburzenia snu u dzieci 0- 10 lat” i wiele innych.
W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej.

Z wykształcenia jestem psychoterapeutą i pedagogiem. Pierwotnie w roku 2003 ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, pedagogika resocjalizacyjna. Następnie ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Kwalifikacyjne Studia Organizacji Pomocy Psychologicznej. Ukończyłam również specjalistyczne podyplomowe szkolenie, 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Szkolenie rekomendowane jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie znajduję się w drodze do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Kontynuuję również specjalistyczne podyplomowe szkolenie w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach, w ramach Kursu Psychoterapii dla Dzieci i Młodzieży. Obszarem moich zainteresowań jest również rozwijanie myślenia psychoanalitycznego, skąd wywodzi się nurt psychoterapii psychodynamicznej.
W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jestem członkiem. W trosce o dobro moich pacjentów pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Nieustannie rozwijam i podnoszę kwalifikacje zawodowe i osobiste poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach aby zapewnić pacjentom właściwą jakość oferowanej pomocy.
Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą w obszarach związanych z zaburzeniami psychicznymi, trudnościami we wzajemnych relacjach, komunikacją, przemocą oraz uzależnieniami. Zaburzeniami zachowania i emocji wpisującymi się w prezentowane u dzieci i młodzieży kłopoty w ich rozwoju i funkcjonowaniu.
Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam w Niepublicznym Zakładzie Opieki Psychiatryczno – Psychologicznej „Variusmed” w Jastrzębiu – Zdroju, prowadząc psychoterapię indywidualną. Prowadziłam grupowe warsztaty psychoedukacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdr. dla rodzin zastępczych. Współpracuję z powyższym ośrodkiem, uczestnicząc w grupach roboczych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestniczę również w okresowych posiedzeniach Zespołu Okresowej Oceny Dziecka w Rodzinie organizowanego przez Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Jastrzębiu – Zdroju. W obszarach wykonywanej pracy zawodowej zajmuję się opiniowaniem m.in. spraw rodzinnych, opiekuńczych, osób dorosłych, dzieci i młodzieży, rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz wielu innych.
Ponad 10 lat pracowałam z młodzieżą i dziećmi jako wychowawca w obszarach psychoedukacji, profilaktyki i resocjalizacji. Przeprowadzałam prelekcje adresowane do kadr wychowawczych, młodzieży oraz dzieci. Pełniłam również funkcję członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przeszłości byłam wolontariuszem Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu – Zdroju. Odbywałam też praktyki m.in. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jastrzębiu – Zdroju.
Obecnie prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci w różnych grupach wiekowych, warsztaty psychoedukacyjne. Organizuję spotkania rodzicielskie oraz konsultację. W psychoterapii dzieci ściśle współpracuję z rodzicami/opiekunami.

Anna Kulikowska
psychoterapeuta, pedagog
tel. 605 294 700

Bogusława Nidecka
psycholog, terapeuta, pedagog
tel. 508 646465

Jestem psychologiem pracującym z dziećmi i młodzieżą oraz z parami i małżeństwami w kryzysie.


Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii o specjalności klinicznej i osobowości.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję superwizji w Katowickim Instytucie Psychoterapii

Praktyki zawodowe odbyłam min na oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Sosnowcu oraz w placówkach oświatowych.
Jestem obecnie związana z Katowickim Instytutem Psychoterapii gdzie kontynuuję swoją edukację w ramach:

 • Studium Psychoterapii Par
 • Akredytowanego Całościowego Kursu Psychoterapii w podejściu integratywnym i systemowym. Kurs przygotowuje do samodzielnego prowadzenia psychoterapii. Niniejszy kurs psychoterapii atestowany jest przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Odbyłam kursy doskonalące w zakresie:

Terapii behawioralno-poznawczej
Terapii schematów;
Treningu uważności w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie w środowisku rodzinnym (szkolenie zawodowe w zakresie prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej)

W ramach studiów podyplomowych ukończyłam;
Terapie pedagogiczną
Socjoterapię
Oligofrenopedagogikę.
Jestem także trenerem szkoły dla rodziców i wychowawców.

Od dwudziestu lat jestem związana zawodowo pracą z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych. Mam także ponad dwunastoletnie doświadczenie w sprawowaniu rodzinnej pieczy zastępczej.
W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.