O Nas

Swoją ofertę kierujemy do:

dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz  par  i rodzin.

Oferujemy pomoc w zakresie:

 • Pomocy i terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży
 • Diagnozy psychologicznej
 • Psychoterapii dorosłych,
 • Psychoterapii dzieci i młodzieży
 • Pomocy psychologicznej i terapii dla par i małżeństw w kryzysie
 • Poradnictwo rodzinne
 • Wsparcie psychologiczne dla rodziców

Prowadzimy warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe dla:

 • Rodziców
 • Dzieci i młodzieży
 • Osób dorosłych

Naszą misją jest:

Podejmowanie profesjonalnych działań zmierzających w kierunku poprawy funkcjonowania psychicznego człowieka oraz zmiany jakości i komfortu jego życia
Pomagamy osobom przeżywającym problemy natury emocjonalnej, psychicznej, relacyjnej, doświadczających różnych kryzysów oraz tym którzy chcą popracować nad lepszym poznaniem siebie i własnych możliwości.
Wspieramy naturalny potencjał rozwojowy naszych pacjentów oraz szukamy źródeł pojawiających się niepowodzeń.
Pomagamy uzyskać wiedze na temat mechanizmów własnego funkcjonowania, odkryć źródła pojawiających się blokad i trudności.

Paulina Gawłowska

Psycholog

Psychoterapeutka
Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny
Tel. 601 186 140

Jestem psychologiem, psychoterapeutką, certyfikowaną Edukatorką Pozytywnej Dyscypliny. Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi, jak również z dziećmi i rodzicami.
Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności psychologia kliniczna i sądowa, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyłam również studia pedagogiczne na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, jak również studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo- behawioralnym. Doświadczenia zawodowe zdobywałam w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach i Zespole Ognisk Wychowawczym w Jastrzębiu- Zdroju.

Swoje doświadczenie zdobywałam również min. w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej „Ala i As” w której realizowałam wczesne wspomaganie rozwoju, w Przedszkolu językowym „Secret” w którym pracowałam z dziećmi ze spektrum autyzmu i z zespołem aspergera, Szkole podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju i Przedszkolach Publicznych w Zebrzydowicach, w których obecnie prowadzę pomoc psychologiczną dla dzieci objętych kształceniem specjalnym, dzieci które mają trudności rozwojowe, emocjonalne, prowadzę również konsultację i warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców.
Na codzień prowadzę gabinet psychoterapii w którym pracuję z osobami dorosłymi, dziećmi i rodzicami.
Jestem Edukatorką Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców i dla nauczycieli wczesnego dzieciństwa, kwalifikacje edukatorskie uzyskałam u prekursorki, trenerki i edukatorki Sylwii Anderson- Haney zgodnie ze standardami Positive Discipline Association.

Aby zaoferować najwyższą jakość usług nieustannie wzbogacam swoją wiedzę i doświadczenie poprzez udział w licznych warsztatach, szkoleniach i kursach min: „Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci”, „ Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe”, „Zaburzenia snu u dzieci 0- 10 lat” i wiele innych.
W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej.

Anna Kulikowska
psychoterapeuta, pedagog
tel. 605 294 700

Z wykształcenia jestem psychoterapeutą i pedagogiem. Pierwotnie w roku 2003 ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, pedagogika resocjalizacyjna. Następnie ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Kwalifikacyjne Studia Organizacji Pomocy Psychologicznej. Ukończyłam również specjalistyczne podyplomowe szkolenie, 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Szkolenie rekomendowane jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie znajduję się w drodze do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Kontynuuję również specjalistyczne podyplomowe szkolenie w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach, w ramach Kursu Psychoterapii dla Dzieci i Młodzieży. Obszarem moich zainteresowań jest również rozwijanie myślenia psychoanalitycznego, skąd wywodzi się nurt psychoterapii psychodynamicznej.
W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jestem członkiem. W trosce o dobro moich pacjentów pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Nieustannie rozwijam i podnoszę kwalifikacje zawodowe i osobiste poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach aby zapewnić pacjentom właściwą jakość oferowanej pomocy.
Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą w obszarach związanych z zaburzeniami psychicznymi, trudnościami we wzajemnych relacjach, komunikacją, przemocą oraz uzależnieniami. Zaburzeniami zachowania i emocji wpisującymi się w prezentowane u dzieci i młodzieży kłopoty w ich rozwoju i funkcjonowaniu.
Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam w Niepublicznym Zakładzie Opieki Psychiatryczno – Psychologicznej „Variusmed” w Jastrzębiu – Zdroju, prowadząc psychoterapię indywidualną. Prowadziłam grupowe warsztaty psychoedukacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdr. dla rodzin zastępczych. Współpracuję z powyższym ośrodkiem, uczestnicząc w grupach roboczych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestniczę również w okresowych posiedzeniach Zespołu Okresowej Oceny Dziecka w Rodzinie organizowanego przez Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Jastrzębiu – Zdroju. W obszarach wykonywanej pracy zawodowej zajmuję się opiniowaniem m.in. spraw rodzinnych, opiekuńczych, osób dorosłych, dzieci i młodzieży, rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz wielu innych.
Ponad 10 lat pracowałam z młodzieżą i dziećmi jako wychowawca w obszarach psychoedukacji, profilaktyki i resocjalizacji. Przeprowadzałam prelekcje adresowane do kadr wychowawczych, młodzieży oraz dzieci. Pełniłam również funkcję członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przeszłości byłam wolontariuszem Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu – Zdroju. Odbywałam też praktyki m.in. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jastrzębiu – Zdroju.
Obecnie prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci w różnych grupach wiekowych, warsztaty psychoedukacyjne. Organizuję spotkania rodzicielskie oraz konsultację. W psychoterapii dzieci ściśle współpracuję z rodzicami/opiekunami.

Bogusława Nidecka
psycholog, terapeuta, pedagog
tel. 508 646465

Jestem psychologiem pracującym z dziećmi i młodzieżą oraz z parami i małżeństwami w kryzysie.


Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii o specjalności klinicznej i osobowości.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję superwizji w Katowickim Instytucie Psychoterapii

Praktyki zawodowe odbyłam min na oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Sosnowcu oraz w placówkach oświatowych.
Jestem obecnie związana z Katowickim Instytutem Psychoterapii gdzie kontynuuję swoją edukację w ramach:

 • Studium Psychoterapii Par
 • Akredytowanego Całościowego Kursu Psychoterapii w podejściu integratywnym i systemowym. Kurs przygotowuje do samodzielnego prowadzenia psychoterapii. Niniejszy kurs psychoterapii atestowany jest przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Odbyłam kursy doskonalące w zakresie:

Terapii behawioralno-poznawczej
Terapii schematów;
Treningu uważności w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie w środowisku rodzinnym (szkolenie zawodowe w zakresie prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej)

W ramach studiów podyplomowych ukończyłam;
Terapie pedagogiczną
Socjoterapię
Oligofrenopedagogikę.
Jestem także trenerem szkoły dla rodziców i wychowawców.

Od dwudziestu lat jestem związana zawodowo pracą z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych. Mam także ponad dwunastoletnie doświadczenie w sprawowaniu rodzinnej pieczy zastępczej.
W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Gabinet psychologiczny

mgr Ewelina Piątek

psycholog, interwent kryzysowy

tel. 502210745

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, od 2006 roku pracuję jako psycholog i interwent kryzysowy. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Od ukończenia studiów cały czas doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach, kursach, studiach. Poniżej najważniejsze z nich.

– Studia podyplomowe- Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

– Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach- kurs podstawowy i zaawansowany

– Metoda Kids’ Skills- tytuł praktyka

–  Szkolenie ,,Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z rodziną wieloproblemową”

– Szkolenie ,,Poznawczo systemowa terapia skoncentrowana na rozwiązaniach- model z Brugii”

– Studium Terapii Grupowej i Treningu Interpersonalnego- specjalność praca z rodziną z problemami opiekuńczo- wychowawczymi

– Szkolenie ,,Kwestionariusz CUIDA w diagnozowaniu kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych”

– Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- kurs podstawowy

– Studium Interwencji Kryzysowej

– Szkolenie ,,Interwencja kryzysowa wobec osób doznających przemocy w rodzinie”

– Szkolenie ,,Interwencja psychologiczna w zdarzeniach masowych i katastrofach”

– Szkoła dla Rodziców i Wychowawców- cz.  I, II

– Szkolenie ,,Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”

Posiadam kwalifikacje pedagogiczne, obecnie pracuję w szkole podstawowej i przedszkolu,

Przez 5 lat  pracowałam w Punktcie Interwencji Kryzysowej w Jastrzębiu-Zdroju. Mam doświadczenie pracy w różnych placówkach oświatowych (również w szkole specjalnej), Domu Pomocy Społecznej(praca z osobami z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną), Ośrodku Pomocy Społecznej( praca z rodzinami zastępczymi, opiniowanie kandydatów na rodziców zastępczych, pełnienie funkcji opiekuna prawnego dzieci w procesie adopcyjnym, prowadzenie Forum wymiany doświadczeń dla psychologów pracujących w obszarze pieczy zastępczej), będąc studentką pracowałam jako wolontariusz w zakładzie karnym.

Jestem żoną, mamą dwóch dorastających synów, właścicielką kotów syberyjskich. Lubię spacery nad morzem, jazdę na rowerze. Uwielbiam kawę w dobrym towarzystwie, ładuję baterie na zajęciach Zumby, często się śmieję.

Praca to spory kawałek mojego życia, który bardzo lubię. Charakteryzuje mnie nieustająca ciekawość drugiego człowieka. Po prostu robię to, co kocham, więc do końca życia nie będę musiała pracować 🙂

W pracy terapeutycznej wyznaję zasadę ,,Żeby usłyszeć, trzeba zrezygnować z własnych odpowiedzi. To one zatykają nam uszy”.

Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.