Gabinet Psychologiczny
Paulina Gawłowska
psycholog, edukatorka pozytywnej dyscypliny
Tel. 601 186 140

Swoją ofertę kieruję do dzieci i rodziców.

Dzieciom towarzyszę w przeżywanych trudnościach, pomagam w wyrażaniu emocji z nimi związanych oraz pokazuję i dostarczam umiejętności, które pozwalają sobie z nimi radzić. Wspieram dzieci z problemami w radzeniu sobie z emocjami, nieśmiałe i odczuwające lęk, prezentujące nieadekwatnie niską samoocenę oraz przeżywające trudne sytuacje życiowe. Pracuję również z dziećmi z dysharmoniami rozwojowymi nad rozwojem ich funkcji poznawczych (pamięć, uwaga, myślenie, percepcja).
W pracy z rodzicami szczególną uwagą obejmuje obszar kompetencji wychowawczych i szeroko pojętą psychoedukację.

Pomoc psychologiczną kieruję do dzieci które:

– mają problemy adaptacyjne w szkole, przedszkolu, w nawiązywaniu relacji rówieśniczych,
– przejawiają trudności emocjonalne, z kontrolą emocji,
– są nieśmiałe, odczuwają lęk, mają niską samoocenę
– doświadczające trudności rodzinnych ( rozstanie rodziców, strata bliskiej osoby)
– przejawiają trudności w funkcjonowaniu poznawczym ( trudności w koncentracji, pamięci)
Prowadzę również warsztaty dla rodziców dotyczące kompetencji rodzicielskich w oparciu o metodę Pozytywnej Dyscypliny.