Gabinet Psychoterapii

Paulina Gawłowska

psycholog, psychoterapeutka

edukatorka pozytywnej dyscypliny

Tel. 601 186 140

Swoją ofertę kieruję do osób dorosłych, jak również do dzieci i ich rodziców. Pracuję w nurcie poznawczo- behawioralnym, nurcie który obecnie niebywale się rozwija również w rozszerzeniu myśląc o terapiach Trzeciej fali. Potwierdzenie skuteczności prezentuje wiele badań zarówno polskich jak również światowych. W procesie spotkania pacjenta z terapeutą terapia jest szyta na miarę, jak dobrze dobrany garnitur. To pacjent wyznacza cel, do którego w terapii dąży.

Psychoterapia osób dorosłych

 • które doświadczają stanów zaburzeń nastroju, depresji
 • którym doświadczają zaburzeń lękowych, fobii, zespołu stresu pourazowego
 • które cierpią na bezsenności, zaburzenia snu
 • którym towarzyszy brak wiary, nadmierne wymagania
 • które mają trudność z kontrolą emocji
 • zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne

Terapia dzieci i rodziców.

Dzieciom towarzyszę w przeżywanych trudnościach, pomagam w wyrażaniu emocji z nimi związanych oraz pokazuję i dostarczam umiejętności, które pozwalają sobie z nimi radzić. Wspieram dzieci z problemami w radzeniu sobie z emocjami, nieśmiałe i odczuwające lęk, prezentujące nieadekwatnie niską samoocenę oraz przeżywające trudne sytuacje życiowe. Pracuję również z dziećmi z dysharmoniami rozwojowymi nad rozwojem ich funkcji poznawczych (pamięć, uwaga, myślenie, percepcja).
W pracy z rodzicami szczególną uwagą obejmuje obszar kompetencji wychowawczych i szeroko pojętą psychoedukację.

Pomoc psychologiczną kieruję do dzieci które:

 •  mają problemy adaptacyjne w szkole, przedszkolu, w nawiązywaniu relacji rówieśniczych,
 • przejawiają trudności emocjonalne, z kontrolą emocji,
 • są nieśmiałe, odczuwają lęk, mają niską samoocenę
 • doświadczające trudności rodzinnych ( rozstanie rodziców, strata bliskiej osoby)
 • przejawiają trudności w funkcjonowaniu poznawczym ( trudności w koncentracji, pamięci)

Prowadzę również warsztaty dla rodziców dotyczące kompetencji rodzicielskich w oparciu o metodę Pozytywnej Dyscypliny.