Poradnictwo psychologiczne dla rodziców

Bycie rodzicem daje wiele radości i spełnienia. W macierzyństwo wpisane są także obawy i zmartwienia, jeśli z dzieckiem niezależnie od wieku dzieje się coś niepokojącego, np. pojawiają się problemy natury emocjonalnej, tj. lęki, problemy ze złością, zachowania agresywne, stres i trudności szkolne, zagrożenie autodestrukcją czy uzależnieniami. Zdarza się też że rodzice i dzieci doświadczają trudności we wzajemnej komunikacji oraz sami rodzice mają odmienne poglądy w kwestiach wychowawczych. Wszystko to stanowi podłoże konfliktu w rodzinie.
Niezbędna jest także pomoc psychologiczna dla rodziców których dzieci cierpią na zaburzenia psychiczne (min: zaburzenia odżywiania, fobie, choroba dwubiegunowa stany depresyjne,), zostały ofiarami przemocy (w tym seksualnej), podjęły się próby samobójczej.
Pomoc psychologa umożliwia rodzicom zbudowanie przestrzeni do wypracowania nowych rozwiązań w/w trudnościach.