Terapia dzieci i młodzieży

W wyniku rożnych zdarzeń  w życiu dzieci i młodzieży pojawią się trudności, z którymi rodzice nie zawsze są w stanie samodzielnie sobie poradzić. Kłopoty wychowawcze w szkole, problemy w relacji z rówieśnikami, zaburzenia nerwicowe, niskie poczucie własnej wartości czy różnego rodzaju lęki – w takich sytuacjach warto skonsultować się ze specjalistą.

Terapia dzieci i młodzieży to metody i techniki pomagania, które służą wspomaganiu zdrowego rozwoju dziecka i zdrowej relacji rodzice-dzieci. Nasi specjaliści stosują następujące formy pracy w tym kierunku:

  • Konsultacje rodziców lub opiekunów – psycholog pomaga rodzicom zrozumieć przyczyny problemu dziecka przez zrozumienie samego siebie. Pracuje z rodzicami nad wprowadzeniem takich zmian w swoim myśleniu i postępowaniu, które sprzyjają pozytywnym zmianom dziecka, utrwalanym podczas jego osobistej pracy z psychologiem,
  • Spotkania z dzieckiem – psycholog umawia się na serię spotkań indywidualnych z dzieckiem, posługując się różnymi technikami pracy

Zalecamy, aby odległość czasowa między sesjami nie była dłuższa niż 14 dni. Na początku pracy terapeutycznej warto umówić się na cotygodniowe wizyty. Regularność spotkań z terapeutą jest bardzo ważną kwestią w terapii.