Terapia Par i Rodzin

Terapia par i małżeństw jest formą pomocy psychologicznej skierowanej do osób próbujących poprawić swoje relacje w związku. Jest także sposobem umożliwiającym partnerom znalezienie porozumienia i uniknięcia rozstania, rozwodu czy separacji.
Celem ogólnym terapii małżeństw jest polepszenie jakości relacji między partnerami i ponowne odnalezienie siebie nawzajem w związku. Terapia przeznaczona jest dla par i małżeństw tkwiących w impasie, będących w sytuacji kryzysowej, trwających w konflikcie, mających trudności we wzajemnej komunikacji.
Terapia to cykl spotkań, w których uczestniczą obydwoje partnerzy czy małżonkowie. Terapeuta pomaga parze zlokalizować źródło trudności i rozwiązać je poprzez zmianę wzajemnych postaw, sposobów komunikowania się, ukazanie wzajemnie dysfunkcjonalnych sposobów zachowania się, prowadzących często do konfliktów i impasu w związku.