Anna Kulikowska

Anna Kulikowska

Psychoterapeuta
Pedagog

Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Prowadzę również warsztaty psychoedukcyjne, udzielam pomocy psychologicznej, organizuję spotkania rodzicielskie oraz konsultację. W psychoterapii dzieci i młodzieży współpracuję z rodzicami/opiekunami.
Zawodowo od 15 lat pracuję z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą w obszarach związanych z chorobami natury psychicznej, trudnościami we wzajemnych relacjach, komunikacji, przemocą oraz uzależnieniami. Zaburzeniami zachowania i emocji wpisującymi się w prezentowane u dzieci i młodzieży kłopoty wychowawcze.

Oferuję pomoc:

● osobom dorosłym:
- znajdującym się w kryzysie życiowym (np. rozwód, utrata osoby bliskiej - trudności związane z przeżyciem kolejnych etapów żałoby, chorobie, itp. …), nie potrafiącym sobie poradzić
- doświadczającym trudności adaptacyjnych w związku ze zmianami życiowymi (np. narodziny dziecka – trudnościami u kobiet w zakresie zmian obrazu własnego ciała, funkcjonowania w zmieniającej się roli partnerki/matki, symbiotycznej relacji z dzieckiem oraz mężczyznom mającym trudność w odnalezieniu się i funkcjonowaniu w roli ojca, zmianie pozycji w związku, itp. …)
- doznającym przewlekłego lęku i trudności emocjonalnych w życiu prywatnym i zawodowym powodujących cierpienie
- mającym trudności w relacjach społecznych, zaniżoną samoocenę i poczucie wartości
- doznającym objawów somatycznych uprzykrzających lub uniemożliwiających im funkcjonowanie społeczne, nie znając ich przyczyny
- doświadczającym zaburzeń odżywania
- cierpiącym na nerwicę, depresję
- zaburzenia osobowości oraz doznających innych trudności natury życia psychicznego

● młodzieży:
- w sytuacjach kiedy nie radzi sobie emocjonalnie w kontaktach z rówieśnikami, czy rodzicami
- pojawiającymi się lękami np. w związku ze zmianami adaptacyjnymi w szkole, czy wchodzeniem w niezależność
- dominuje obniżona samoocena, zaburzenia snu, niepokój
- pojawiają się zachowania autoagresywne, samookaleczenia, stany depresyjne, myśli rezygnacyjne
- pojawiają się zaburzenia odżywania
- pojawiają lub nasilają się raniące konflikty w środowisku rodzinnym, czy rówieśniczym
- żyje w środowisku zastępczym i pojawiają się trudności relacjach z opiekunami np. w związku z zaburzeniem więzi lub o innym podłożu
- przeżywają niepowodzenie w różnych obszarach funkcjonowania społecznego (np. nauce, relacjach rówieśniczych, miłości …)

●dzieciom:
- mającym trudność w rozstawaniu z opiekunami np. w procesie adaptacji przedszkolnej lub w innych okolicznościach
- trudnościach związanych z zakończeniem treningu czystości, czy kłopotach związanych z utrzymaniem moczu lub zaparciami o podłożu emocjonalnym
- doznającym lęku przed oceną, krytyką, odczuwającym niepewność, nawiązując pierwsze relacje rówieśnicze
- mającym trudność w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej np. z powodu niskiej wiary we własne możliwości lub odczuwających poczucie porażki
- w sytuacjach pojawiających się złych myśli związanych z chęcią wyrządzenia sobie krzywdy, wycofania z grupy, przejawiania zachowań apatycznych, płaczliwości, trudności z zasypaniem, którym towarzyszy wzmożony lęk
- nie radzącym sobie ze złością, frustracją, agresją przejawiającą się np. biciem rówieśników oraz trudnościami w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji
- odczuwającym lęk przed wyjściem do szkoły, czy też niechęcią i unikaniem uczęszczania na zajęcia lekcyjne, którym towarzyszą objawy somatyczne np. w postaci bólu brzucha, głowy i inne …
- w sytuacjach rozstania rodziców (sprawy okołorozwodowe związane z przeżyciem np. utraty, odrzucenia ze strony rodzica, konfliktu lojalności, czy też konfliktowych relacji rodzicielskich)
- umieszczonym w środowiskach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, przejawiających trudności adaptacyjne oraz inne

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam w Poradni Psychiatryczno – Psychologicznej „Variusmed” w Jastrzębiu – Zdroju, prowadząc terapię indywidualną. Prowadzę grupowe warsztaty psychoedukacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdr. dla rodzin zastępczych. Ponad 10 lat pracowałam z młodzieżą i dziećmi jako wychowawca w obszarach psychoedukacji, profilaktyki i resocjalizacji.
W roku 2003 ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (pedagogika resocjalizacyjna). Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - Kwalifikacyjne Studia Organizacji Pomocy Psychologicznej. Obecnie jestem w drodze do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w ramach ukończenia specjalistycznego podyplomowego szkolenia 4 letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Szkolenie rekomendowane jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kontynuuję również specjalistyczne podyplomowe szkolenie w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach, w ramach Kursu Psychoterapii dla Dzieci i Młodzieży, w oparciu o nurt psychodynamiczny oraz psychodramę.
W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, będąc jego członkiem. W trosce o dobro moich pacjentów pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Dbam o własny rozwój osobowości dodatkowo uczestnicząc w szkoleniach terapeutycznych i konferencjach, między innymi: „Seting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży” oraz inne.